મોડલ 660 પલ્વરાઇઝર

 • PVC Pulverizer 90KW મોટર કિટ

  PVC Pulverizer 90KW મોટર કિટ

  ઉપયોગનો અવકાશ: પ્લાસ્ટિક સ્ટીલ, બકલ બોર્ડ, ઇકોલોજીકલ વુડ, એંગલ લાઇન, સ્ટોન પ્લાસ્ટિક સ્લીવ વાયર, પ્રોફાઇલ, વોલબોર્ડ, પાઇપ, એક્સપીએસ, બિલ્ડિંગ ટેમ્પલેટ, ફોમિંગ બોર્ડ, એસપીસી, ડબલ્યુપીસી ફ્લોર, રેઝિન ટાઇલ માટે યોગ્ય

 • પ્લાસ્ટિક પલ્વરાઇઝર 55kw મોટર કિટ

  પ્લાસ્ટિક પલ્વરાઇઝર 55kw મોટર કિટ

  પ્લાસ્ટિક પલ્વરાઇઝર્સ ચાઇનીઝ સ્ટાન્ડર્ડનું પાલન કરે છે અને પ્લાસ્ટિક સ્ટીલ, બકલ બોર્ડ, ઇકોલોજીકલ વુડ, એંગલ લાઇન, સ્ટોન પ્લાસ્ટિક સ્લીવ વાયર, પ્રોફાઇલ, વોલબોર્ડ, પાઇપ, એક્સપીએસ, બિલ્ડિંગ ટેમ્પલેટ, ફોમિંગ બોર્ડ, એસપીસી, ડબલ્યુપીસી ફ્લોર, રેઝિન ટાઇલને મિલિંગ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. અને તેથી વધુ.

  મુખ્ય સામગ્રી: એલોય સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, આયર્ન

 • વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક પલ્વરાઇઝર 75kw મોટર કિટ

  વેસ્ટ પ્લાસ્ટિક પલ્વરાઇઝર 75kw મોટર કિટ

  AઅરજીSસિનારીયો: પ્લાસ્ટિકનું રિસાયક્લિંગ, ખાસ કરીને મકાન સામગ્રી.

  મુખ્ય સામગ્રી: એલોય સ્ટીલ, સ્ટેનલેસ સ્ટીલ, આયર્ન

  આઉટ પુટ:300KG-600KG/H